Spelregels woningbouw vastgesteld

Foto:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de spelregels vastgesteld voor de 30-30-40 afspraak bij nieuwbouwprojecten in Purmerend: 30% sociale huurwoning, 30% doorstroomwoningen en 40% vrije keuze. Voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven van 4 woningen of meer geldt deze afspraak. De spelregels worden op 26 september 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wethouder wonen Thijs Kroese over de spelregels: “In overleg met woningcorporaties en marktpartijen zijn we op zoek gegaan naar spelregels die borgen dat we voldoende sociale huurwoningen en andere betaalbare woningen bouwen. De nu vastgestelde spelregels geven die borging en geven voldoende ruimte om keuzes te maken die bij een specifieke locatie horen.”

Meer sociale huurwoningen

In 2018 heeft de gemeente met de woningcorporaties die in Purmerend actief zijn, een ‘Sociaal akkoord’ getekend. Daarin staat dat de corporaties tot 2032 per saldo 1.100 woningen toevoegen aan de voorraad sociale huurwoningen. Dit is in lijn met de ambitie om meer sociale huurwoningen te realiseren, maar dit is nog niet genoeg. Om de diversiteit en doorstroom te bevorderen is de 30-30-40 norm geïntroduceerd.

Werkwijze

Voor projecten met vier woningen of meer geldt de norm minimaal 30 % sociale huur en minimaal 30 % doorstroom. Afwijking van die norm kan alleen als het halen van de norm op basis van maatschappelijke, ruimtelijke of financiële argumenten onhaalbaar of onwenselijk is. Bij woningprogrammering blijft het altijd belangrijk om te kijken naar wat een wijk nodig heeft, rekening houdend met haar eigen identiteit en dynamiek. Op de ene plek is 100% sociaal wenselijk, terwijl op andere locaties meer behoefte bestaat aan doorstroomwoningen.