Trimtoestellen worden verplaatst van Leeghwaterpark naar Kooimanpark

Foto:

Op woensdag 15 mei worden de trimtoestellen van het Leeghwaterpark verplaatst  naar het Kooimanpark.

De gemeente denkt dat ze daar meer en beter gebruikt gaan worden.  De bewoners maken zich er niet druk om blijkt uit navraag.